Välj en sida

Välkommen till bostadsrättsföreningen Näcken i Karlstad!

Brf Näcken äger fastigheten Vågmästaren 13 med adresserna Strandvägen 17 A, B och C i Karlstad. På denna webbplats finns uppgifter som kan vara till nytta för dig som boende och för dig som funderar på att flytta hit.

Förvaltning och styrelse

Brf Näcken äger fastigheten Vågmästaren 13, Karlstad. Till fastigheten hör bara den mark som byggnaden står på. All annan mark i området ägs och förvaltas av Vågmästaren Samfällighetsförening, som i sin tur ägs av alla bostadsrättsföreningar i området.

Styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter och en suppleant. Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma varje år. För närvarande består styrelsen av följande personer:

Ordinarie ledamöter
Clas Nordensson, ordförande
Roger Sigrén, sekreterare
Torsten Persson, ekonomi
Agneta Engström, fri resurs

Suppleant
Kärstin Davidsson, nyckelansvarig

Välkommen att kontakta styrelsen om du har några frågor!

Årsmöte
En gång per år har vi i föreningen årsmöte. Vi går då igenom vad som hänt under föregående år och mötet väljer också styrelse.
Internet och TV

Föreningen har tecknat gruppavtal med Comhem, där följande tjänster ingår:

Bredband 50/10

TV Silver

Eventuella tillval som telefoni eller högre hastighet görs av den enskilde lägenhetsinnehavaren. Kontakta då Comhem direkt eller logga in på Mina sidor.

 
Bokning av tvättstugor och övernattningslägenhet
På nedanstående adress finns inloggning för bokning av tvättstugor och övernattningslägenhet:
Bopärm
I den bopärm som ni fått överta från tidigare ägare framgår viktiga skötselråd gällande din lägenhets utrusning. Titta därför igenom denna pärm och vidta de åtgärder som där rekommenderas
Fastighetsskötsel

Fastighetsskötseln, det som ingår i föreningens ansvar, inklusive städning av trapphus och förråd sköts av HSB. Kontakter med HSB skall gå genom styrelsen. Beställer Ni som bostadsrättshavare åtgärder av HSB är Ni också betalningsskyldiga för det arbetet. För att veta vem som ansvarar för vad, se vidare i gränsdragningslistan som tidigare utdelats.

Två gånger per år anordnas städdagar när vi förutom städning utför enklare fastighetsunderhåll. Vi förutsätter att ni i mån av möjlighet deltar vid dessa tillfällen.
Vi brukar också fika eller grilla korv tillsammans någon gång per år, ett utmärkt tillfälle att lära känna sina grannar!
Under sommartid har vi ett schema anslaget där det framgår vilka tider som ni förväntas ansvara för vattning av våra växter.

Elförbrukning

På varje månadsräkning finns ett belopp som avser din lägenhets preliminära elförbrukning. En gång per år regleras den slutliga kostnaden för elen och det framgår då på månadsräkningen. Elen handlas upp samordnat genom samfällighetsföreningen för att få bästa möjliga pris. Nytt avtal slöts 2014 03 01.

Ventilation

Fastigheten har centralt ventilationssystem. Utsug sker via kök och bad, tilluft tas in genom friskluftsintag bakom radiatorer i sovrum och vardagsrum. Filter till friskluftsintag rengörs med dammsugning. Se vidare instruktion i Bopärmen.

Rabatter

Avtal med Elon Richardssons gällande vitvaror.

Vår fastighet har blivit dryga 10 år nu och det är troligt att de flesta av oss kommer att behöva byta ut diverse vitvaror den närmaste tiden. Vi har därför förhandlat fram ett avtal med Richardssons som ingår i Elonkedjan. Avtalet ger oss fri hemkörning, installation samt bortforsling av det som byts ut. Räknat i pengar är det värt mellan 1000-1600 kr beroende på vilken produkt det gäller. Allt ni behöver göra är att uppge att ni bor i Brf Näcken och hänvisa till avtalet. Deras referens heter Johan Valentin.

Boende i Vågmästarens samfällighet har förmånliga avtal med bl.a. taxibolag. Läs mer kring dessa på nedanstående länk.

Extern info

Vatten och värme
Du betalar inget extra för vatten och värme, det ingår i månadsavgiften. Den gemensamma förbrukningen fördelas i proportion till lägenheternas storlek.
Brandskydd

Här är några viktiga punkter:

  • Kontrollera regelbundet att det finns funktionsdugligt batteri i brandvarnare.

  • Förvara inte brandfarliga vätskor i lägenheten, förråd eller garage.

  • Lämna aldrig ett rum där det finns levande ljus.

  • I händelse av brand i trapphuset, stanna i lägenheten, stäng alla dörrar och vänta på vidare instruktioner från räddningstjänsten

  • Brandsläckare finns på bottenplanet i varje trapphus.

Bostadsrättstillägg

Du som bor i Brf Näcken behöver inte teckna någon individuell bostadsrättsförsäkring som tillägg till din hemförsäkring. Det ingår i den gemensamma försäkring som föreningen tecknat. Försäkringen täcker medlems ansvar mot föreningen vid eventuell skada.

Åtgärder i bostaden

Var och en får göra enklare åtgärder som att tapetsera och måla om efter eget önskemål.

Vid mer ingripande förändringar som att flytta icke bärande väggar, byta golvbeläggning etc krävs styrelsens godkännande. Detsamma gäller ändring av balkonger eller terrasser som dessutom kan behöva godkännas av kommunen.

Det är inte tillåtet att göra ingrepp i systemen för fastighetens allmänna drift (el, vatten, värme, ventilation) eller bärande konstruktion (flytta väggar, ändra fönster etc).

Protokoll och övriga dokument

Här finns nedladdningsbara protokoll och dokument. Klicka på en länk så öppnas dokumentet i PDF-format i en ny flik.

Dagordning årsstämma 2021

Bokslut Brf Näcken 2020-2021

Brf Näcken – Ekonomisk information 2021

Följebrev föreningsstämma Brf Näcken 2021

Aktuellt

Som tidigare meddelats med tanke på Covid-19 pandemin, kommer vi i år inte att kalla till en traditionell föreningsstämma där alla träffas i föreningslokalen på Strandvägen 9, se Följebrev föreningsstämma Brf Näcken 2021 för mer information.

Styrelsen i Brf Näcken

Frågor? E-posta info@nacken.se för att kontakta styrelsen i Bostadsrättsföreningen Näcken.